Zapraszamy do rejestracji!

Zarejestruj się do Klubu mojego Maluszka

  • 1. Twoje dane do logowania

  • 2. Twoje dane personalne

  • Czy w rodzinie występuje alergia?*

  • 3. Dane Twojego maluszka


  • 3. Dane Twojego maluszka

  • * Pole wymagane przy rejestracji

  • ** Jedno z pól wymagane przy rejestracji

  • * Wyrażam zgodę w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie moich danych przez HiPP Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Zostałam poinformowana, że administratorem podanych danych jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, która będzie przetwarzać dane w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia.
  • * Wyrażam również zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych i handlowych przez HiPP Polska Sp. z o.o., drogą pocztową, elektroniczną i telefoniczną.
  • * Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego warunki.